Ouders

Op Kbs De Spoorzoeker willen we dat het kind de kans geboden wordt op een optimale ontwikkeling met maximaal schoolsucces. Wij zijn van mening dat dit het meest kansrijk is wanneer ouders en school gezamenlijk optrekken met in achtneming van ieders verantwoordelijkheden. Een wederzijds gelijkwaardige benadering zorgt ervoor dat thuis en school, waar mogelijk overlap kunnen hebben zodat het kind hiervan kan profiteren. Een goede communicatie tussen ouders en school is essentieel voor onze organisatie en voor goed onderwijs. Dit proberen we op verschillende manieren te realiseren.

  1. we organiseren momenten om u te informeren over de ontwikkeling van uw kind(eren);
  2. we houden aan het begin van het jaar een kennismakingsgesprek met u;
  3. we mailen een weekinfo;
  4. we organiseren informatieavonden voor oriënterende ouders;
  5. we organiseren verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten hierdoor komt u als ouder op informele wijze in contact met de leerkrachten en de school;
  6. we vergaderen met de medezeggenschapsraad (MR) voor beleidsmatige en schoolse zaken;
  7. onze oudervereniging (OV) organiseert, samen met teamleden, verschillende vieringen en seizoensgebonden activiteiten;