Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van Kbs De Spoorzoeker bestaat uit : 4 ouders en 4 leerkrachten

Wat doet de MR?

De MR praat, denkt en beslist mee over onderwerpen die alle kinderen, ouders en leerkrachten van de school aangaan. Als het gaat om belangrijke beslissingen moet de directie de MR om instemming of advies vragen. De advies- en instemmingbevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement. De complete wettekst kunt u terugvinden op http://www.infowms.nl/medezeggenschap/wettekst.

De MR bespreekt het schoolbeleid van Kbs De Spoorzoeker. De MR praat mee over concrete zaken als het vaststellen van vakantiedata en vrije dagen, de personeelsformatie, de schoolgids, eventuele fusieplannen, de manier waarop de school de ouders een plek geeft in het onderwijs, enz.. De MR komt ook zelf met ideeën en voorstellen die de school aangaan. U als ouder kunt uw ideeën ook bij ons kwijt via onze leden of via ons e-mailadres.

Wanneer vergadert de MR?

De MR vergadert zes à zeven keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, iedereen is welkom. In de Info staat wanneer de MR vergadert en wat er op de agenda staat. De vastgestelde notulen worden op de website geplaatst zodra de website verder ontwikkeld is. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders een jaarverslag van de MR.

Bekijk hier de notulen:

Notulen MR 27-09-2021

Notulen MR 29-11-2021

Notulen MR 24-01-2022

Notulen MR 21-03-2022

Bekijk hier het jaarverslag:

Jaarverslag 2019 -2020

Jaarverslag 2020-2021

Hoe kan ik de MR bereiken met vragen, opmerkingen, ideeën of kritiek?

Ouders die contact willen opnemen met de MR kunnen altijd terecht bij de MR-leden. Dat kan op school, mondeling of door het overhandigen van een brief.

U kunt ook een e-mail sturen naar; kbsdespoorzoeker_mr@inos.nl

Oudergeleding

Marjan (augustus 2019)

Charles Frumau (november 2016)

Marcha Vlasblom (augustus 2021)

Mark Don (augustus 2018)
Personeelsgeleding

Jeannette Plant (december 2016) Voorzitter

Marleen Ligtvoet (augustus 2021)

Mirjam Masereeuw (augustus 2018)

Isabelle Schoutens (september 2013)