Oudervereniging

De Spoorzoeker wordt ondersteund door een actieve en enthousiaste Oudervereniging (OV). De OV heeft als doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen.

In samenwerking met de leerkrachten organiseert de OV activiteiten voor en met de kinderen. Bijvoorbeeld: de sportdag, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het carnaval en de avondvierdaagse. Om deze activiteiten goed te laten verlopen wordt er een beroep op u gedaan als hulpouder. Het zijn mooie gelegenheden om de school met de kinderen ‘in bedrijf’ te zien. Via de Weekinfo, de klassenouders en/of de eigen leerkracht wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten en oproepen om mee te helpen.

Wanneer uw kind is toegelaten tot de school, bent u als ouder/verzorger automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van de OV bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 personen. Elke ouder/verzorger kan zich als bestuurslid aanmelden en kan, als het ledenaantal het toelaat, instromen. De bestuursleden vergaderen maandelijks, de vergaderdata staan op de schoolkalender en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn (informeert u zich even vooraf om zeker te zijn van juiste tijd en plaats).

Om alle activiteiten te bekostigen heeft de oudervereniging ook uw financiële bijdrage hard nodig. Voor het komende schooljaar is deze vastgesteld op € 20,00 per kind. Mocht u een extra donatie willen geven, dan kan dat ook. De begroting en het financiële jaaroverzicht wordt besproken op de Algemene Ledenvergadering deze staat dit schooljaar in februari gepland. Het is belangrijk dat u uw bijdrage voor 1 november betaalt, aangezien enkele grote activiteiten (Sinterklaas en Kerst) kort daarna plaatsvinden. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons hiervoor een betaalverzoek (net als voor de bijdrage van het overblijven en de educatieve reis). Wanneer u de financiële bijdrage niet kunt of wilt betalen, heeft dat geen gevolgen voor uw kind. Wij vinden dat al onze leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school organiseert. Het is wel zo dat deze activiteiten mogelijk worden gemaakt door uw bijdrage. U hoeft niet aan te geven als u niet wilt of kunt betalen. U krijgt na de uitnodiging om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen dan ook geen herinnering of incasso toegestuurd.

Mocht u vragen, ideeën of opmerkingen hebben voor de oudervereniging, spreekt u dan één van de ouders uit het bestuur gerust eens aan of mail naar kbsdespoorzoeker_oudervereniging@inos.nl.

Elke klas heeft één of meerdere klassenouders. Klassenouders zijn de schakel tussen leerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen in de klas. Een klassenouder vraagt hulp bij komende activiteiten, maakt nieuwe ouders van de klas wegwijs op school, neemt deel aan verenigingen van de OV of is lid van een activiteitencommissie. Een klassenouder is tevens aanspreekpunt voor andere ouders/verzorgers en voor de leerkracht. U kunt zich opgeven als klassenouder bij de juf of meneer van uw zoon of dochter aan het begin van het schooljaar.

Wij kijken uit naar een mooi schooljaar met leuke activiteiten voor alle kinderen!