Aanmelden

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk vanaf de 3e verjaardag van uw kind. Een inschrijfformulier kunt u aanvragen via kbsdespoorzoeker_info@inos.nl of telefonisch (076-5710964). Het formulier is uiteraard ook op te halen bij de administratie van de school. Het ingevulde formulier met daarbij een kopie van het ID- of geboortebewijs waarop het burgerservicenummer staat vermeld kunt u sturen naar:

Kbs De Spoorzoeker
t.a.v. administratie
Pastoor Pottersplein 2
4815 BC Breda
 

of afgeven bij de administratie.

Aannamebeleid

Op Kbs de Spoorzoeker wordt een aannamebeleid gehanteerd. Of u uw kind kunt aanmelden leest u in het aannamebeleid. Klik hier

Overdracht

Om de doorgaande leerlijn van een leerling te waarborgen heeft de gemeente Breda afspraken gemaakt met alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen. Wanneer uw kind een van deze peuterspeelzalen of kinderdagverblijven heeft bezocht dan zal er een schriftelijke overdracht van gegevens plaatsvinden.

Als de basisschool het nodig acht, dan kan de Intern Begeleider Onderbouw van de school ook een mondelinge toelichting vragen. Zo kan de school zich nog beter aansluiten op de ontwikkeling van uw kind.

Zij-instromers

Wanneer kinderen vanaf een andere basisschool bij ons willen instromen, neemt Kbs de Spoorzoeker altijd contact op met de vorige school. Daarna wordt besloten of het kind al dan niet kan worden geplaatst.