Kanjerschool

Kbs De Spoorzoeker mag zich een Kanjerschool noemen. Alle collega’s hebben deelgenomen aan de Kanjertraining en zijn dus gecertificeerde Kanjertrainers.

Het doel van de Kanjermethode is om kinderen verschillende soorten gedrag te leren herkennen en daar op de juiste manier mee om te gaan. Kinderen leren door de Kanjermethode hun eigen gedrag en dat van een ander te benoemen, in te zien welk gedrag gewenst of ongewenst is en het waar mogelijk aan te passen. Vanuit de Kanjermethode zijn een aantal gedragsregels/afspraken opgesteld waar de teamleden en de leerlingen zich aan houden, om het sociaal- emotionele klimaat op school zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden.

Deze kanjerregels zijn positief vertaald:

  • we zijn en doen eerlijk
  • we zijn allemaal gelijk en hebben evenveel recht
  • we lachen mét elkaar
  • we leren voor onszelf op een goede manier op te komen
  • we helpen elkaar en zijn te vertrouwen

Pas als je lekker in je vel zit, kom je echt tot leren.  Gedrag kun je leren en dus geven we in alle groepen Kanjerlessen.

Naast deze lessen is een goede sfeer onmisbaar. Die creëert de school door samen aandacht te schenken aan het open staan voor elkaar en het gezamenlijk stilstaan bij. Samen omringen en ondersteunen we onze kinderen in het zoeken naar hun eigen identiteit. De acht waarden die ons onderwijs kleuren, zullen hen daar zeker bij helpen: weerbaarheid, gemeenschapszin, tolerantie, respect, verwondering, authenticiteit, spiritualiteit en naastenliefde.

Voor het Sociaal Veiligheidsplan van Kbs De Spoorzoeker Klik hier

Voor bijlage 1: De Kanjermethode Klik hier

Voor bijlage 2: Anti-Pestprotocol Klik hier

Voor bijlage 3 Meldcode huiselijk geweld Klik hier

Voor bijlage 4: Gedragscode INOS medewerkers Klik hier

Voor bijlage 5: Protocol ‘Time-out, schorsing & verwijdering’ INOS Klik hier

Voor bijlage 6: Internetprotocol Klik hier