Onze school

Dé school in de Belcrum

Kbs De Spoorzoeker is een échte buurtschool gelegen in de Bredase wijk De Belcrum. De Belcrum is een wijk die een ongekende ontwikkeling aan het doormaken is en die een zeer hoge mate van betrokkenheid van de bewoners onderling kent. Niet voor niets een van de populairste wijken van heel Nederland. De bewoners zijn trots om ‘Belcrummer’ te zijn. Ze zijn trots op de creatieve talenten die de wijk kent en op de positieve sfeer die er is.

Dit zorgt ervoor dat er een grote instroom van leerlingen is. Het huidige leerlingaantal ligt op 430 leerlingen verdeeld over 18 groepen. In oktober 2014 is ons nieuwe moderne en fantastische gebouw opgeleverd. Op onze school staat veiligheid, vertrouwen, samenwerken en zelfverantwoordelijkheid voorop. Toekomst maak je mét elkaar, zowel met kinderen als met ouders.

Het gebouw heeft 14 lokalen. Iedere twee lokalen hebben een eigen ingang met een hal voor de jassen, een toiletgroep en een verwerkingsruimte. Het gebouw is verdeeld over drie vleugels waar de onderbouw, middenbouw en bovenbouw gehuisvest zijn. In iedere vleugel is er een extra leerplein. Een mooie open ruimte waar leerlingen en leerkrachten gezamenlijk gebruik van maken. Ieder vierkante meter in het gebouw is optimaal benut en wordt door leerlingen gebruikt om te spelen, leren en werken. In het hart van de school is een mooie ruime speelzaal en een traptribune, hier kunnen we samen komen om te spelen, op te treden, te presenteren en te vieren. Sinds november 2016 maken we ook gebruik van de dependance op de Archimedesstraat. Hier zijn 3 groepen 3 en 2 groepen 4 gehuisvest.

Kbs De Spoorzoeker is onderdeel van Stichting Katholiek Onderwijs Breda, INOS; een vernieuwende, ambitieuze stichting voor Katholiek Onderwijs in de gemeente Breda. INOS wil leerlingen een uitdagende leeromgeving bieden met een sterke maatschappelijke verankering. INOS heeft haar visie en missie samengevat in drie kernwaarden: verbindend, verantwoordelijk en authentiek. De kernopdracht van de INOS-scholen is talenten van leerlingen te ontdekken en hen te begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, die in een steeds veranderende wereld willen blijven leren.

Organisatorische Eenheid (OE)

De INOS-scholen Kbs De Spoorzoeker, Kbs Helder Camara en Kbs De Wegwijzer vormen een organisatorische eenheid. De directeuren van deze basisscholen zijn respectievelijk Antoinet Sommers, Bart van Kempen en Michel Berkelmans. Zij hebben op elk van de drie scholen hun eigen eindverantwoordelijkheden en zijn daarnaast verantwoordelijk voor het uitvoeren van het strategisch beleid van INOS en het uitvoeren van de beleidsvoornemens van de meerjarig strategisch beleidsplannen van de drie scholen. Ze zijn tevens de sturende kracht bij de dagelijkse gang van zaken.

Meer informatie over INOS vindt u op www.inos.nl.