Informatie over het coronavirus

Klik hier voor informatie over hoe INOS omgaat met het coronavirus (link opent nieuwsbericht op www.inos.nl).

Afgelaste evenementen op De Spoorzoeker

De volgende activiteiten zijn tot nader order afgelast:

  • 18 maart 2020: Informatieavond voor nieuwe en/of oriënterende ouders
  • 19 maart 2020: Algemene Leden Vergadering
  • 20 maart 2020: Schoolreis Efteling (verzet naar 26 juni 2020)
  • 29 maart 2020: Breda Urban Trail

Dé school in de Belcrum

We zijn een school met een sterke focus op het ontwikkelen en verbeteren van ons onderwijs. Kinderen, leerkrachten en ouders vormen samen een partnerschap om de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Op onze school krijgen kinderen de kans zich te ontwikkelen, tot zelfstandige, verantwoordelijke en vooral gelukkige mensen. De verbinding en samenwerking  met de wijk wordt actief gezocht.

Kanjerschool

Op onze school vinden we het belangrijk hoe we met elkaar omgaan. De school zorgt dat leerlingen:

  • zichzelf durven te zijn
  • zich veilig voelen
  • zich bij elkaar betrokken voelen
  • hun gevoelens onder woorden kunnen brengen
  • zich respectvol uiten
  • meer zelfvertrouwen ontwikkelen

Pas als je lekker in je vel zit, kom je echt tot leren.  Gedrag kun je leren en dus geven we in alle groepen Kanjerlessen.

Lees verder

Samen met ouders

Op Kbs De Spoorzoeker willen we dat het kind de kans geboden wordt op een optimale ontwikkeling met maximaal schoolsucces. Wij zijn van mening dat dit het meest kansrijk is wanneer ouders en school gezamenlijk optrekken met in achtneming van ieders verantwoordelijkheden. Een wederzijds gelijkwaardige benadering zorgt ervoor dat thuis en school, waar mogelijk overlap kunnen hebben zodat het kind hiervan kan profiteren.

Lees verder

Onderzoekend leren

Kinderen zijn van nature grenzeloos nieuwsgierig en dat willen we graag behouden en benutten om nieuwe vaardigheden te leren. Ze vragen zich duizend dingen af! En niets vinden ze zo interessant als zelf op zoek gaan naar antwoorden. Dat is op en top wetenschap en sluit naadloos aan bij het leren van de 21e eeuw.

Op Kbs De Spoorzoeker wordt  expliciet aandacht besteed aan onderzoekend leren. Tijdens de onderzoeksdagen, in de trajectklas en als verwerkingsvorm bij opdrachten van vier keer wijzer.

Lees verder

Op zoek naar dé school in de Belcrum

Bezoek de informatie avond voor oriënterende ouders.

Meer informatie

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Berichten

Weekinfo 09-03-2020

In deze Weekinfo: Coronavirus, schoolreis Efteling en anders nieuws.

Lees meer

Weekinfo 02-03-2020

In deze Weekinfo: 18 maart informatieavond voor nieuwe en/of oriënterende ouders, afname leerlingtevredenheid en monitoring sociale veiligheid en ander nieuws.

Lees meer

Weekinfo 17-02-2020

In deze Weekinfo: Project ‘Groene Buurtjes’, carnaval op De Spoorzoeker, ANWB Streetwise en ander nieuws.

Lees meer

Weekinfo 10-02-2020

In deze Weekinfo: Indeling groepen volgend schooljaar, vakantierooster, deze week komt de schoolfotograaf en ander nieuws.

Lees meer