Ziekte en verlof

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te geven. Dit kan via Parro of via de administratie: per e-mail (kbsdespoorzoeker_info@inos.nl) of telefonisch (076-5710964) .

Extra verlof aanvragen

In sommige gevallen is het mogelijk om voor uw kind(eren) extra verlof aan te vragen. Hiervoor dient u een formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de administratie of door dit Formulier te gebruiken.