Protocollen

Het is belangrijk dat u weet hoe de school met verschillende situaties omgaat. Zo weet u wat u kunt verwachten. In diverse protocollen is de gang van zaken vastgelegd. Op deze pagina’s worden de diverse onderwerpen aangestipt en kunt u zich verder in de materie verdiepen door de bijbehorende stukken te lezen.

BeleidProtocol indelen groepen

Gedragsprotocol