Ouderbetrokkenheid

Op De Spoorzoeker willen we dat het kind de kans geboden wordt op een optimale ontwikkeling met maximaal schoolsucces. Wij zijn van mening dat dit het meest kansrijk is wanneer ouders en school gezamenlijk optrekken met in achtneming van ieders verantwoordelijkheden. Een wederzijds gelijkwaardige benadering zorgt ervoor dat thuis en school, waar mogelijk overlap kunnen hebben zodat het kind hiervan kan profiteren.

Ouderbetrokkenheid is geen doel op zich. Wij zien dit als een gezamenlijke manier om een essentiële bijdrage te leveren aan de sociale, mentale en cognitieve ontwikkeling van het kind. Zowel thuis als op school. Dit vraagt in onze optiek om transparante communicatie, afstemming en wederzijds vertrouwen wat resulteert in een prettige samenwerkingsrelatie tussen ouders en school. Samen weten we gewoon meer.

Daarnaast nodigen we ouders uit om mee na te denken over de ontwikkelingen die zich binnen school af (gaan) spelen en om waar mogelijk een helpende hand te bieden. Een positief kritische medezeggenschapsraad, een levendige oudervereniging, diverse actieve werkgroepen en helpende vaders, moeders, opa’s en oma’s zorgen voor formele en informele bijdragen in de samenwerking tussen school en ouders.

Al het bovenstaande vormt samen een goede fundering om kinderen tot bloei te laten komen, hun talenten verder te laten ontwikkelen en zich zo goed voor te bereiden hun rol in de maatschappij van later.