Gezamenlijk overblijven

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is Kbs de Spoorzoeker gestart met het gezamenlijk overblijven. Hiertoe is besloten na een gehouden referendum onder alle ouders en met instemming van de medezeggenschapsraad (MR).

Hoewel wij het overblijven niet verplicht kunnen stellen, raden wij ouders wel aan hun kind(eren) hieraan deel te laten nemen. De school vindt het belangrijk dat de condities voor alle kinderen gelijkwaardig zijn en samen eten is natuurlijk ook gewoon heel gezellig.

De organisatie van het overblijven voert Kbs de Spoorzoeker in eigen beheer uit in samenwerking met Open-Up!-Fun-Kidz, zij begeleiden de activiteiten, en pedagogisch medewerkers van Kober, zij begeleiden de kinderen met ondersteuning van overblijfvrijwilligers tijdens het eten en (buiten)spelen.

Houders van een Bredapas hebben recht op korting op de overblijfkosten. U dient dan wel een kopie van de pas aan school te overleggen.

Meer informatie over het overblijven en de daaraan verbonden kosten leest u hier.

Betalen

De inning van de overblijfbijdrage zullen wij met ingang van het schooljaar 2021-2022 in eigen beheer gaan uitvoeren door het gebruik van Schoolkassa.

Ouders/verzorgers ontvangen aan het begin van het schooljaar een betaalverzoek voor de bijdrage welke dan door middel van iDEAL eenvoudig kan worden voldaan. Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen die gedurende het schooljaar instomen, ontvangen het betaalverzoek zodra hun kind is gestart op school.