Educatieve reizen

Aansluitend op het onderwijsprogramma organiseert de school jaarlijks een educatieve reis voor alle groepen 3 tot en met 7. Leerzaam en leuk worden daarbij gecombineerd.

Voorbeelden zijn:

  • Deltapark Neeltje Jans Vrouwenpolder
  • Textiel- en Natuurmuseum Tilburg
  • Corpus Oegstgeest
  • Natuurschool Stellendam

Groep 8 maakt geen educatieve reis. Voor deze groep organiseert de school een driedaags kamp, vol met activiteiten.

Voor deze educatieve reizen en het schoolkamp wordt een bijdrage van de ouders gevraagd. Respectievelijk € 25,00 en € 75,00.

De inning van de bijdragen zullen wij met ingang van het schooljaar 2021-2022 in eigen beheer gaan uitvoeren door het gebruik van Schoolkassa.

Ouders/verzorgers ontvangen een betaalverzoek voor de bijdrage welke dan door middel van iDEAL eenvoudig kan worden voldaan.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een betaalverzoek voor de educatieve reis. Voor de betaling van de bijdrage van het schoolkamp ontvangt u in de loop van het jaar een verzoek. Kunt u dit bedrag -om welke reden dan ook- niet betalen, dan is er een regeling mogelijk. Neemt u daarvoor contact op met de administratie van de school.

Wanneer u de financiële bijdrage niet kunt betalen, heeft dat geen gevolgen voor uw kind. Wij zullen geen leerlingen uitsluiten bij eerder genoemde activiteiten.