Dé school in de Belcrum

We zijn een school met een sterke focus op het ontwikkelen en verbeteren van ons onderwijs. Kinderen, leerkrachten en ouders vormen samen een partnerschap om de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Op onze school krijgen kinderen de kans zich te ontwikkelen, tot zelfstandige, verantwoordelijke en vooral gelukkige mensen. De verbinding en samenwerking  met de wijk wordt actief gezocht.

Kanjerschool

Op onze school vinden we het belangrijk hoe we met elkaar omgaan. De school zorgt dat leerlingen:

  • zichzelf durven te zijn
  • zich veilig voelen
  • zich bij elkaar betrokken voelen
  • hun gevoelens onder woorden kunnen brengen
  • zich respectvol uiten
  • meer zelfvertrouwen ontwikkelen

Pas als je lekker in je vel zit, kom je echt tot leren.  Gedrag kun je leren en dus geven we in alle groepen Kanjerlessen.

Lees verder

Samen met ouders

Op Kbs De Spoorzoeker willen we dat het kind de kans geboden wordt op een optimale ontwikkeling met maximaal schoolsucces. Wij zijn van mening dat dit het meest kansrijk is wanneer ouders en school gezamenlijk optrekken met in achtneming van ieders verantwoordelijkheden. Een wederzijds gelijkwaardige benadering zorgt ervoor dat thuis en school, waar mogelijk overlap kunnen hebben zodat het kind hiervan kan profiteren.

Lees verder

Vaardigheden voor de 21e-eeuwse

Op Kbs De Spoorzoeker werken we met Snappets voor taal, lezen en rekenen. De zaakvakken benaderen we vanuit het VierKeerWijzer organisatiemodel. Met het oog op de toekomst zijn vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en digitale geletterdheid van groot belang om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de snel veranderende maatschappij. Middels Snappet en VierKeerWijzer komen de 21e-eeuwse vaardigheden ruimschoots aan bod.

Lees verder

Op zoek naar dé school in de Belcrum

Bezoek de informatie avond voor oriënterende ouders.

Meer informatie

Berichten

Weekinfo 17-06-2016

In deze Weekinfo een verslag van de informatieavond inzake de dependance. De enquête van de MR is bereikbaar via de volgende link: http://goo.gl/forms/ezqMGWtI7QnfRm3E2

Lees meer

Weekinfo 10-06-2016

In deze Weekinfo o.a: Nieuws van de directie inzake de dependance, studiedag en digiborden en Chromebooks. Nieuws van het Leerplein, de educatieve reis van groep 6/7, het schoolverlaterskamp van groep 8 en nog veel meer.

Lees meer

Weekinfo 03-06-2016

In deze Weekinfo o.a: De Spoorzoeker App is er!, groep 1-2 is een kikkervisje kwijt!! afsluiting muziekproject groep 3-4 en GMR verkiezingen.

Lees meer

Weekinfo 27-05-2016

In deze Weekinfo o.a: Toelichting eindcito, kleuters maken een musical, groep 3 maakt educatieve reis, groep 8 naar poëziewedstrijd, nieuwe leerkrachten stellen zich voor en de groepen 3 en 4 bereiden ‘Groot Concert’ voor.

Lees meer